1 Shobha Abhilasha Society

Near Bindu Nursing Home,

Pimpri Chinchwad Pune 411033

Contact Number :- +91 9850100707

Email US :- toshavisgym@gmail.com / vaishalidalvi7371@gmail.com